Opšti uslovi poslovanja

Poštovani kupci,

Na ovoj stranici možete se upoznati sa opštim uslovima poslovanja koji se primenjuju na ugovorne odnose između Vas i nas i možete pronaći sve druge informacije koje su od značaja za obavljanje poslovanja između nas.

Vaš NOBELAPOTEKA

Internet prodavnica „MILICA ČKONJOVIĆ PR PRIVATNA PRAKSA NOBEL APOTEKA BEOGRAD“, sa sedištem na adresi: Generala Ljubomira Milića 7, Beograd, matični broj: 63039861, PIB: 107856403, delatnost i šifra delatnosti: 4773 - Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama, adresa za prijem elektronske pošte: onlineprodaja@nobelapoteka.rs, web adresa: www.nobelapoteka.rs/ (u daljem tekstu: „Mi“ ili „Shop“) je dana 16.01.2024. godine, donela sledeće:

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Opšte odredbe

Opšti uslovi poslovanja naše internet prodavnice sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Zakonom o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), Zakonom o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i našom najboljom namerom da ostvarimo saradnju sa Vama na obostrano zadovoljstvo.

Ovim opštim uslovima poslovanja naše internet prodavnice se (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) na jedinstven način utvrđuju uslovi pod kojima Mi Vama pružamo usluge internet prodaje robe i utvrđuje se postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza nas, kao prodavca i Vas, kao korisnika usluga (u daljem tekstu: „Korisnik“).
Opšti uslovi su obavezujući kako za nas, tako i za Vas, kao Korisnike Shop-a i primenjuju se na sve naše međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom nije drugačije predviđeno.

Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo ugovora o kupovini robe koji je zaključen između nas, kao prodavca i Vas, kao Korisnika.

Svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik može postati naš Korisnik i to samim pristupom našoj web adresi, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom našoj web adresi, odnosno prilikom svake Vaše pojedinačne kupovine, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaku pojedinačnu kupovinu robe izvršene od strane svakog pojedinačnog Korisnika.

Za korišćenje web sajta i/ili kupovinu robe, Korisnik navodi samo one podatke o sebi (lične podatke) koji su neophodni kako bi se Korisniku omogućilo pristupanje našoj web adresi i kupovina robe, a o čemu više u Politici privatnosti.

Korisnik, pre kupovine, ne mora postati registrovani korisnik, da bi ostvario kupovinu robe koja se nalazi u našem Shop-u.

Poručivanje robe i zaključenje ugovora o kupovini robe

Da biste izvršili porudžbinu, potrebno je da sledite postupak online kupovine i da kliknete na „Odobri plaćanje”. Odmah nakon toga (u roku od 24h od trenutka kada je izvršena porudžbina) primićete email u kome potvrđujemo da smo primili Vašu porudžbinu („Potvrda porudžbine”). S tim u vezi, kada primite Potvrdu porudžbine, potvrđujemo Vam da smo primili Vašu porudžbinu i u roku od 24h od kada primite Potvrdu porudžbine, obavestićemo Vas email-om da li je porudžbina prihvaćena i da će biti poslata na adresu koju ste označili za prijem porudžbine („Potvrda slanja”). Tom prilikom ćete biti obavešteni i da li se konkretan artikal odnosno proizvod nalazi na stanju ili ne, pa ćete u zavisnosti od toga znati koji se rok isporuke Robe ima primeniti u konkretnom slučaju. Potvrdom slanja potvrđujemo našu mogućnost da Vama isporučimo odabranu Robu i to u odabranoj boji i veličini i na taj način dolazi do zaključenja ugovora o kupovini Robe. Uz Potvrdu slanja ćemo Vam priložiti i elektronsku potvrdu sa informacijama o Vašoj porudžbini, kako biste u svakom trenutku imali specifikacije Vaše porudžbine.

Ugovor o kupovini Robe će biti sklopljen tek kada Vam pošaljemo email-om Potvrdu slanja. Ugovor o kupovini Robe, pored Vaše porudžbine, čine i Potvrda porudžbine i Potvrda slanja, kao i ovi Opšti uslovi. Ugovor o kupovini Robe se odnosi isključivo na Robu koju smo potvrdili u Potvrdi slanja. Ugovor o kupovini Robe između nas i Korisnika može biti zaključen na srpskom i engleskom jeziku, uvek u pisanoj formi. S tim u vezi, nismo u obavezi da Vam isporučimo nijednu drugu Robu koja je mogla da bude deo Vaše porudžbine, dok slanje takve Robe ne potvrdimo u posebnoj Potvrdi slanja.

Ovi Opšti uslovi su Vam dostupni na našoj web adresi i biće Vam poslati zajedno sa Potvrdom slanja.

Isporuka robe

Mi ćemo izvršiti slanje Robe Korisniku odmah nakon što Vam pošaljemo Potvrdu slanja i to samo u slučaju da je Roba dostupna na lageru. Mi nećemo odgovarati ukoliko isporuku Robe nismo izvršili na vreme, jer je Korisnik propustio da dostavi prethodno tražene instrukcije za izradu Robe ili lične podatke neophodne za realizaciju ugovora o kupovini Robe.

Mi isporučujemo Robu Korisniku korišćenjem usluga kurirskog servisa (M&M), za teritoriju Republike Srbije, odnosno korišćenjem usluga međunarodnih kurirskih službi u slučaju da se Roba isporučuje u inostranstvo.

Roba se isporučuje na teritoriji Republike Srbije u roku od 14 dana od dana slanja poručene Robe (koja je potvrđena u Potvrdi slanja) odnosno u roku od 14 radnih dana od dana slanja poručene Robe (koja je potvrđena u Potvrdi slanja) u slučaju kada se Roba isporučuje u inostranstvo.

Mi nećemo odgovarati ukoliko je isporuka Robe onemogućena nekim okolnostima koji su van naše kontrole, kao što su zatvaranje granica, štrajk kurirskih službi, epidemija virusa i dr.

Za sve porudžbine preko 6000 dinara isporuka je besplatna. Ukoliko se Roba isporučuje u inostranstvo, troškove isporuke Robe snosite Vi (Vi snosite sve troškove carine, poreza i ostalih troškova koji se mogu pojaviti). Troškovi isporuke Robe će biti naplaćeni istovremeno sa Robom i to prilikom plaćanja platnom karticom. U svakom slučaju, Korisnik će pre klika na opciju „Odaberi plaćanje“ biti informisan o dodatnim troškovima koji padaju na njegov teret.

Do trenutka preuzimanje Robe od strane Korisnika, rizik za slučajnu propast i oštećenje odnosno gubitak Robe tokom isporuke Robe snosimo mi odnosno prevozilac, dok u trenutku preuzimanja Robe od strane Korisnika, rizik za slučaju propast i oštećenje Robe prelazi na Korisnika.

Kako bismo mogli da Vam izvršimo isporuku Robe na vreme, neophodno je da nam prilikom poručivanja Robe odnosno slanja porudžbine dostavite sledeće lične podatke: ime i prezime, pol, mesto i adresa za isporuku/mesto i adresa prebivališta, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona i e-mail adresu. U cilju omogućavanja isporuke Robe Korisnicima, u obavezi smo da Vaše određene lične podatke, uz porudžbinu, podelimo sa kurirskom službom koja vrši dostavu Robe. U suprotnom, bićemo onemogućeni da Vam isporučimo Robu.

Nemogućnost isporuke

Ako je nemoguće isporučiti porudžbinu (npr. niste pronađeni na adresi za isporuku robe), pokušaćemo da pronađemo bezbedno mesto na kom možemo da je ostavimo. Ako ne pronađemo bezbedno mesto, porudžbina će biti vraćena u našu prodavnicu.

Ostavićemo Vam i poruku sa podacima o tome gde se Vaša porudžbina nalazi i šta je potrebno da učinite da bismo Vam je ponovo dostavili. Ako niste u mogućnosti da budete na mestu dostave u dogovoreno vreme, molimo Vas da nam se obratite putem email-a kako bismo organizovali dostavu nekog drugog dana. Ako nakon 30 dana od datuma kada je Vaša porudžbina bila raspoloživa za isporuku porudžbina nije isporučena iz razloga koji nemaju veze sa nama, pretpostavićemo da želite da raskinete Ugovor o kupovini Robe i smatraće se da je Ugovor o kupovini robe raskinut u tom trenutku. Usled raskidanja Ugovora, refundiraćemo Vam sve uplate koje smo primili od Vas, osim troškova isporuke koje smo snosili mi (na teritoriji Republike Srbije) odnosno Vi (za isporuke u inostranstvu), bez preteranog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od datuma raskidanja Ugovora o kupovini robe. Sa druge strane, u slučaju ponovne isporuke, troškove nove isporuke snosićete isključivo Vi (bilo da je isporuka na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu), shodno tarifama kurirske službe.

Cena i plaćanje

Prodajna cena je konačna cena po jedinici robe, sa uračunatim pripadajućim PDV-om, osim ako je u pitanju kupovina u inostranstvu, kada se pdv ne obračunava.

Zadržavamo pravo da izmenimo cene i druge komercijalne uslove, o čemu ćemo Korisnike blagovremeno obavestiti na svojoj web adresi.

Korisnik je dužan da kupljenu Robu plati pouzećem (prilikom isporuke Robe) odnosno korišćenjem platne kartice Visa, MasterCard, Maestro, American Express i DinaCard. Korisnik pored cene plaća i troškove transakcije (bankarska provizija), čiji iznos određuje banka, i eventualno troškove isporuke (u slučaju isporuke u inostranstvu). U slučaju da je isporuka Robe na teritoriji Republike Srbije, Korisnik samoinicijativno odlučuje da li će platiti Robu pouzećem ili platnom karticom, dok za isporuke u inostranstvo postoji isključivo mogućnost plaćanja platnom karticom.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost ličnih podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Nijednog trenutka, Vaši podaci o platnoj kartici nisu dostupni nama.

Mi nećemo arhivirati, u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

Mi ćemo Vam poslati elektronsku fakturu na email adresu koju ste ostavili prilikom slanja porudžbine.

Elektronska faktura ima isto pravno dejstvo kao faktura u štampanom obliku. S tim u vezi, mi nismo u obavezi da Vam dostavimo elektronsku fakturu u štampanom obliku. Izuzetno, na Vaš poseban zahtev, možemo da Vam dostavimo fakturu u štampanom obliku putem obične pošte, za šta možemo da Vam naplatimo troškove poštanskih usluga.

Mi nismo odgovorni u slučaju da Korisnik ne primi blagovremeno elektronsku fakturu ili fakturu u štampanom obliku (usled kvara na računarskoj mreži ili propusta u radu poštanske službe).

Korisnik je dužan da nas odmah po isteku uobičajenog roka za prijem elektronskog računa ili računa u štampanom obliku obavesti o izostanku i zatraži slanje duplikata.

Izjava o konverziji

Ako su na e-comemerce prodajnom mestu cene izražene i u stranoj valuti (€, $, …) Prodavac je u obavezi da predoči sledeću izjavu o konverziji (ili sličnu):

'All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’. 'Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.'

Povraćaj sredstava

Prodavac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava Korisniku izvrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije.

Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu: „U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MILICA ČKONJOVIĆ PR PRIVATNA PRAKSA NOBEL APOTEKA BEOGRAD je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

Saobraznost Robe

Pretpostavlja se da je isporučena Roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji smo dali i ako ima svojstva Robe koju smo pokazali Korisniku putem naše web stranice;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Korisnik nabavlja, a koja nam je bila poznata ili nam je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora o kupovini Robe;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu Robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Korisnik može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane nas.

Ako isporučena Roba nije saobrazna ugovoru, Korisnik koji nas je obavestio o nesaobraznosti (popunjavanjem reklamacionog formulara i slanjem fotografije Robe), ima pravo da zahteva od nas da otklonimo nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva od nas odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te Robe.

Korisnik ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ostvarivanje prava zbog nesaobraznosti robe

Korisnik svoju reklamaciju može poslati nama i to sa detaljnim objašnjenjem u čemu se ta nesaobraznost sastoji, zajedno sa fotografijom nesaobrazne Robe (u daljem tekstu: „Reklamacija“), u roku od 8 dana od dana prijema Robe odnosno najkasnije u roku od 2 godine od dana prijema Robe.

Reklamacija se podnosi popunjavanjem reklamacionog formulara i slanjem fotografije nesaobrazne Robe, što je sve potrebno poslati u elektronskoj formi na email adresu: onlineprodaja@nobelapoteka.rs. Reklamacioni formular ćemo Vam poslati zajedno sa Potvrdom slanja.

Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard, Maestro, American Express, DinaCard, Korisnik u Reklamaciji obavezno navodi i podatke iz potvrde o uspešno obavljenom plaćanju (TRANSACTION_ID, AUTH_CODE).

Mi smo u obavezi da u roku od 48h od prijema Reklamacije, potvrdimo Korisniku prijem Reklamacije.

Mi smo u obavezi da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema Reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovorimo Kupcu na izjavljenu Reklamaciju. Odgovor na Reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvatamo Reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje Reklamacije, koji ne može biti duži od 8 dana.

Mi nećemo uvažiti Reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno ili nije poslata fotografija nesaobrazne Robe na kojoj je jasno vidljiv razlog reklamacije, kao ni Reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.

U slučaju da je Reklamacija uvažena, Korisnik je dužan da Robu pošalje odmah nama nazad putem kurirske službe koja je Korisniku isporučila robu (M&M) i to o našem trošku.

Ukoliko Korisnik vraća Robu koja mu je isporučena, dužan je da je vrati upakovanu na način kao što je bila upakovana kada je primio Robu. U slučaju da je oštećen paket u kome se šalje Roba odnosno da je Roba dodatno oštećena u toku prevoza, Korisnik odnosno prevozilac je dužan da naknadi štetu nama.

Zaštita autorskih prava

Molimo Vas da imate u vidu da je svako dalje umnožavanje ili korišćenje Robe u komercijalne svrhe, bez naše izričite saglasnosti, izričito zabranjeno. Svako postupanje na drugačiji način, posmatraće se kao povreda ugovorne odredbe te ćemo imati pravo na naknadu prouzrokovane štete.

Dodatno, molimo Vas da imate u vidu da je oznaka brenda zaštićena pravima intelektualne svojine u zemljama sedišta proizvođača.

Rešavanje eventualnih sporova

Eventualni spor između nas i Korisnika može se rešiti i vansudskim putem (posredovanjem ili arbitražom).

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja spora, ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava Korisnika na sudsku zaštitu.

Zaštita privatnosti korisnika

Prodavac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči izjavu o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju. Obezbediti korisnicima/kupcima mogućnost da ne pristanu na učestvovanje u marketinškim akcijama i da ne budu saglasni sa davanjem njihovih ličnih podataka na korišćenje trećim osobama ili kompanijama. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu o privatnosti:.

„U ime MILICA ČKONJOVIĆ PR PRIVATNA PRAKSA NOBEL APOTEKA BEOGRAD obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni MILICA ČKONJOVIĆ PR PRIVATNA PRAKSA NOBEL APOTEKA BEOGRAD(i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

O prikupljanju, obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka, molim vas da posetite našu stranu – POLITIKA PRIVATNOSTI -

Kontakt podaci – korisnički servis

Email za reklamacije: onlineprodaja@nobelapoteka.rs

Telefon: 066 6301116

Ostalo

Mi se obavezujemo da Vama obezbedimo korišćenje naše internet stranice, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržavamo pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja naše web stranice kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem naše web stranice.

Mi ne odgovaramo za štetu koju Korisnik ili treće lice pretrpi usled:
* otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
* preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju na koje mi ne možemo objektivno da utičemo;
* neovlašćenog korišćenja usluga od strane Korisnika;
* vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane Korisnika;
* privremene ili trajne suspenzije pružanja internet usluga propisanih odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
* korišćenja nestandardne opreme od strane Korisnika;
* preseljenja Korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup našoj web stranici;
* dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van naše kontrole;
* trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja usluge online kupovine.

Izmene Opštih uslova

Mi zadržavamo pravo da vršimo izmene i dopune ovih Opštih uslova. S tim u vezi, obavezujemo se da Korisnika na pogodan način obavestimo o izmenama ovih Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

Važenje Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjivaće se od dana 16.01.2024. godine.